Belgesel İndir Full Oyun İndir Android Program İndir Eğitim Seti İndir HD Film İndir

13 Kasım 2012 Salı

Tevfik Fikret Yağmur Şiiri Tahlili


Tevfik Fikret Yağmur Şiiri Tahlili indirmek icin tiklayiniz


t.fikret


YAĞMUR

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz
Olur dem-be-dem nevha-ger, nağme-sâz
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler!..

Sokaklarda seylâbeler ağlaşır,
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır.

Bulutlar karardıkça, zerrâta bir
Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir;

Bürür bir soğuk gölge etrâfı hep,
Nümâyân olur gündüzün nısf-ı şeb.

Söner şimdi, manzûr olurken demin
Heyûlâsı karşımda bir âlemin

Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere,
Bakıldıkça vahşet çöker yerlere.

Geçer boş sokaktan, hayâlet gibi
Şitâbân ü pûşîde-ser bir sabî. 

O dem leyl-i yâdımda, solgun, tebâh;
Sürür bir kadın bir ridâ-yı siyâh.

Saçaklarda kuşlar -hazindir bu pek!-
Susarlar. Uzaktan ulur bir köpek.

Öter gûş-i rûhumda boş bir enîn,
Boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn:

Küçük, pür-heves, gevherîn katreler
Sokaklarda, damlarda pür-ihtizâz
Olur muttasıl nevha-ger, nağme-sâz...
Sokaklarda, damlarda pür-ihtizâz 

Küçük, pür-heves, gevherîn katreler…YAĞMUR 
(Sadeleştirilmiş hâli)

Küçük, tekdüze, ürkek vuruşlar
Kafeslerde, camlarda titreşerek
Durmadan türkü söyler, ağıt yakar
Kafeslerde, camlarda titreşerek
Küçük, tekdüze, ürkek vuruşlar 

Sokaklarda seller ağlaşır
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. 

Bulutlar karardıkça zerrelere bir
Ağır, can çekişen dalgalanma gelir; 

Bir soğuk gölge etrafı bürür,
Gündüzden gece yarısı görünür. 

Söner şimdi, görünürken demin
Maddesi karşımda bir âlemin 

Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere;
Bakıldıkça vahşet çöker yerlere. 

Geçer boş sokaktan, hayalet gibi
Koşarak bir çocuk, başı örtülü 

O sıra, andığım gece, solgun ve bitkin,
Sürür bir kara çarşafı bir kadın 

Saçaklarda kuşlar -acıdır bu pek!-
Susarlar, uzaktan ulur bir köpek. 

Öter ruhumun kulağında boş bir inilti,
Boğuk bir sessizlikle tınlamanın çelişkisi 

Küçük, istek dolu, inci gibi damlalar
Sokaklarda, damlarda hep titreşir
Aralıksız türkü söyler, ağıt yakar
Sokaklarda, damlarda hep titreşir 

Küçük, istek dolu, inci gibi damlalar...Yağmur şiirinin en belirgin özelliği Servet'i Fünun edebiyatının, şiirin konusunu, nasıl genişlettiğini göstermektedir.

 Kendinden önceki edebiyat anlayışlarında , mesela Tanzimat, ulvi kavramların manzumesini yazıyor, Klasik Tük Edebiyatında ise idealize edilmiş uhrevi çağrışımları olan Tasavvuf kaynaklı bir dünya anlatılıyordu. Ekrem Bey Talim-i Edebiyat isimli retorik (güzel söz söyleme,tesirli konuşma) kitabında , yeryüzündeki her şeyin şiirin konusu olabileceğini savunmuştur

 Servet-i Fünuncular da Ekremin öğrencileri olduklarından bu görüş etrafında hemfikir olmuşlardır. Yağmur esas itibariyle bir tabiat olayıdır fakat bu şiirde ise romantik ve şiirsel bir vaka olarak verilmiştir. Şiirin atmosferi Servet-i Fünun edebiyatının genel özelliklerine, hayal-hakikat çatışmasına, karamsar dünya görüşüne uygun olarak yazılmıştır.

Şiirin ilk kelimesi 2 hece, üçüncü kelimesi ise 3 hecedir. 3.ve 4. kelimeler bir sıfat tamlamasıdır. İlk kelimeden itibaren hece sayısısın arttığı görülmektedir. Ve bu da yağmur tanelerinin, cama vuruşunun gittikçe hızlanması ile açıklanmaktadır.
 Ağır ağır yağana yağmur gittikçe çoğalmış ve sel haline gelmiştir. Şair bu birikmeyi dizelerinde  ağlaşır, yaklaşır,yaklaşır,yaklaşır;  kelimeleri ile aliterasyon yaparak vermek istemiştir.

Şair daha sonra bakışını daha uzak noktalara çevirmiştir. Bulutlar birdenbire kararmış ve kötümser bir hava hakim olmuştur.

Bulutlar karardıkça zerrâta (zerreler) bir
Ağır , muhtazır (can çekişen) dalgalanmak gelir

Gündüz birdenbire gece yarısına benzemiş daha önce çıplak gözlerle gördüğü manzara birdenbire kaybolmuştur.

Büü bir soğuk gölge etrâfı hep
, Nümayân (görünen) olur gündüzün nısf-ı şeb. (gece yarısı)

Bu atmosferin içinde ne bir yüz ne bir pencere görünmektedir. Yalnız sokaktan, hayalet gibi başı kapalı acele ile bir çocuk geçer.
Geçer boş sokaktan hayâlet gibi,
Şitâbân (acele) ü pûşîde-ser (başı örtülü) bir sabî (çocuk)
işte bu noktada şair insanı şiire sokmaktadır ve şiirin sadece tasvirden ibaret olmadığını bize göstermektedir.
O dem leyl-i yâdımda (hatıraların gecesi), solgun, tebah, (tükenmiş)
Süü bir kadın bir ridâ-yı siyâh.(siyahörtü)

Leyl-i yâd hatıraların gecesi demektir. Şair çocuğu görerek geçmişini düşünü ve böyle bir manzarada gördüğü siyah pelerinli kadını hatırlar. Şiirin derin yapısını kavrayabilmek için bize lazım olan iki unsuru vermektedir : 

1.Gece
2.Kadın

ve bir sonraki beyitte ; Saçaklarda kuşlar  hâzindir bu bek!-
Susarlar , uzaktan ulur bir köpek

Uzaktan  ulur bir köpek  derken ise ölüm unsurunu vermektedir. Bu noktadan sonra şair o leyl-i yadında yani hatıralarının gecesinde duyduğu bir çığlığı ifade eder;
Öter gûş-ı ruhumda boş bir enîn,
Boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn.
Enin çığlık demektir. Burada sessizlik ve çığlık tezadı yapılmıştır. Son bölümde ise şair yeniden tasvire dönmüştü.

Servet-i Fünun edebiyatı bir karamsarlık ve hakikatten kaçış teması üzerine kurulmuştur. Hakikat , kötü , çirkin, boğucudur. Şairler daima bu hakikatten kaçma çabası içindedirler. Hakikatten kaçan insan ise içi özler.

Bu şiirde hatıraların gecesi imgesi ile, gece dediğinde karanlık ve bir kadın dediğinde ise anne ilham edilmiştir. Şair kendi evreni anlamına gelen evi ile annesi arasında bir bağ kurar. Dış dünya kötü, kasvetlidir. İç dünya ise huzur vericidir.

Gürkan Bilgisu

Teknolojiye ilgi duyan admin elinden geldiğince paylaşım ve ihtiyaçlarınıza cevap vermeye çalışan yardımsever bir şahsiyettir. Lütfen yorum forumu aracılığı ile görüşlerinizi dile getirin.

6 yorum:

Yorum Kuralları
1.Yorum bırakırken imla kurallarına dikkat ediniz!
2.İmla kurallarına aykırı yorumlar yayınlanmayacaktır.
3.Yorumlar içerisinde link,hakaret v.b barındıran yorumlar yayınlanmaz.
4.Yorumunuzun yanıtlanıp yanıtlanmadığını öğrenmek için yorum bırakırken "Beni Bilgilendir" kutucuğunu işaretleyiniz.
5.Yapıcı yorum bırakıp bize kılavuz olan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz.

www.gurkanca.com

 

Copyright @ 2013 Full Tek Link Sorunsuz Program-Oyun-Film İndir.

Tasarım Gurkanca.com